Kalupē krāšņi siena zārdi vēstīja par Jāņu nakts tuvošanos

AKTUĀLI

19.jūnijā Kalupē vērtēja konkursā „Siena zārdi Jāņu nakts noskaņās” paveikto. Aktivitātes mērķis bija parādīt jaunajai paaudzei mūsdienās reti sastopamos siena zārdus. Protams, tas bija arī liels izaicinājums pašiem kalupiešiem, jo vajadzīgi bija darba rīki, koka zārdi un vieta, kur nopļaut zāli. Ņemot vērā šos nosacījumus, konkursā piedalījās visdrosmīgākie kalupieši. Žūrijas uzdevums bija vērtēt saimnieku veikumu, ņemot vērā senču tradīcijas un zārdu likšanas noteikumus.

Māju „Malēji” saimnieki Inese un Vitālijs Aleksejevi saimniecībā  izveidoja septiņus siena zārdus, no tiem vienu sagatavoja konkursam.  Žūrijai, izvērtējot padarīto, nebija neviena aizrādījuma. Saimnieki radīja Līgo svētku atmosfēru - saimnieka alus veldzēja klātesošo slāpes, bet saimnieces sietais riekstu siers deva spēku žurijai turpināt darbu.  Tāpat, viesus iepriecināja muzikālais kaimiņš Andris, kurš dziedāja Līgo dziesmas un spēlēja akordeonu.

Konkursā piedalījās arī Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalupe”. Iestādes darbinieki vērtētājus sagaidīja ar savu svētku stāstu par Līgu un Jāni, ko papildināja daudzveidīgs noformējums un svētku cienasts.

Kalupietes Lūcija Kolosovska ar mazmeitu Lauru izveidoja siena zārdu, ko sadalīja divās daļās – priekšējā un aizmugurējā vai precīzāk – „savējā” un „kaimiņu”.  Vērtēšanas procesā neiztika bez jokošanās, secinot, ka „Kas Jāņu naktī notiek zārda iekšpusē – tas, lai paliek katra paša ziņā!”

Ar pozitīvām emocijām un gandarījumu par kalupiešu veikumu, žūrija devās pie sava veidotā siena zārda, kas atradās pie Kalupes pagasta pārvaldes ēkas, kur vērtētājus sagaidīja folkloras kopa „Kolupka”, dziesmoti ielīgojot svētkus.  Ar vērtīgām dāvanām Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele sumināja konkursa dalībniekus par dalību aktivitātē.

Kalupē krāšņie siena zārdi radīja īstu Jāņu nakts noskaņu – svētku tuvošanos gan izdziedājām, gan izsmaržojām, gan izspēlējām! Paldies kalupiešiem!

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Jāņu vainags jāpin labā noskaņojumā