Kalupē durvis vēris krīzes centrs

AKTUĀLI

16. martā Vispasaules Sociālā darba dienā Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkā Kalupē tika atklāts Daugavpils novada krīzes centrs. Ēkas trešā stāva iekšpusē tika veikts remonts un izveidoti dzīvokļi. Krīzes centrs turpmāk būs Daugavpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kuras uzturēšanai pašvaldības budžetā plānoti ap 94 000 eiro gadā.

Centra pakalpojumi tiks sniegti personām vai ģimenēm, kas nonākuši krīzes situācijā un nespēj paši tikt galā ar grūtībām. „Sociālā dienesta speciālisti ir tie, kas pieņem iedzīvotājus ar viņu problēmām, un ir tādas grūtības, kas ir jārisina savlaicīgi un tūlīt, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra. Centrā var vērsties arī personas bez noteiktas dzīves vietas, trūcīgas ģimenes, kas nevar nomaksāt komunālos pakalpojumus un ar tiesas spriedumu tiek izliktas no dzīvokļa, arī ģimenes ar bērniem, ar kurām iepriekšējā mājokļa īpašnieks ir lauzis īres līgumu, kā arī daudzās citās sarežģītās situācijās,“ skaidro Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja.

„Šai ēkai jau pirms dažiem gadiem tika izremontēts jumts, bet pērn atradām novada domes budžetā naudas līdzekļus krīzes centra izveidei,“ skaidro Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, piebilstot, ka Daugavpils novadā šāda veida centrs ir pirmais. Kopumā krīzes centra trešā stāva remontam un dzīvokļu ierīkošanai tika atvēlēts 291 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sociāla dienesta vadītāja atzīst, ka šādi krīzes centri izveidoti jau vairākās pašvaldībās Latvijā. Krasa nepieciešamība pēc tā izveides pastāvēja arī Daugavpils novadā, kur pašlaik rindā uz sociālo dzīvokli gaida 28 personas, no kurām 22 ir bāreņi, četrām personām ir avārijas stāvoklī esošas dzīvojamās mājas, bet divas personas atgriezušās no ieslodzījuma un ir bez noteiktas dzīvesvietas.

Centrā jau strādā sociālais darbinieks, kurš savā ziņā ir universāls palīgs, jo var ne tikai sniegt jebkādu palīdzību sociālajos jautājumos, informēt par iespējām uzlabot radušos situāciju, bet arī konsultēt. Krīzes centrā darbojas arī aprūpētāja, kas varēs pieskatīt ģimenes ar bērniem, pieejami psihologa un jurista pakalpojumi. Pēc nepieciešamības tiks nodrošināti arī citu nozaru speciālisti, kuru pakalpojumi klientiem būs pieejami bez maksas. Kārtību krīzes centrā uzraudzīs apsardze. Vienlaicīgi centrā varēs atrasties līdz 25 personām – sešas istabas ir divvietīgas, bet pieci dzīvokļi ir ar vairākām istabām, tajos varēs dzīvot ģimenes ar bērniem. „Mēs pateicamies par to, ka tika rasta sapratne par nepieciešamību veidot krīzes centru „Pīlādža“ trešajā stāvā un piešķirt finansiālu atbalstu no pašvaldības līdzekļiem,“ teic Anna Jegorova.

Krīzes centra pakalpojums tiks sniegts pirmās piecas dienas, kad tiek dots laiks krīzes seku likvidēšanai vai mazināšanai, tālāk sekos sociālo dzīvokļu princips, proti, centra klients var noslēgt līgumu uz sešiem mēnešiem par krīzes centra izmantošanu, bet pēc šī termiņa situācija tiks atkārtoti vērtēta un lemts par tālāko palīdzību.

Autori: Dainis Bitiņš, Inese Minova

Šonedēļ sāks izmaksāt 500 eiro atbalstu par katru bērnu