Kalupē atklātas jaunās pasta telpas

AKTUĀLI

8. februārī Sociālo pakalpojumu centrā “Pīlādzis” Lielajā ielā 43, Kalupē tika atklātas jaunās pasta telpas. Tās atrodas netālu no iepriekšējās apkalpošanas vietas un būs komfortablākas gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem.

Ievadrunu teica Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja: ”Mūsu pasta nodaļa beidzot ir ieceļojusi ļoti jaukās telpās. Vislielākais ieguvums būs mūsu iedzīvotājiem, kuri šeit varēs atnākt uz ļoti skaistām, labiekārtotām telpām. Liels paldies jāsaka Daugavpils novada domei, kas ir izremontējusi šīs telpas, kā arī pielāgojusi atsevišķu ieeju. Un lai vēstules vienmēr sasniedz adresātu!”

Ka atzīst pasta nodaļas vadītāja Ināra Rimša, iepriekšējās telpas ar līdzšinējām nevar pat salīdzināt. Jaunajās telpās tiks nodrošināta pasta pakalpojumu sniegšana daudz patīkamākā vidē, turklāt vairs nepastāv problēmu ar telpu apsildīšanu. Pasta nodaļā atjaunināts arī preču sortiments. ”Iepriekš mums nebija preču stendu ”Viss pa 1 eiro”, vecajās telpās preces atradās aiz letes. Tagad viss atrodas zālē – kalendāri, žurnāli, ” piebilst Rimša.

Lai pasta pakalpojumi būtu pieejami arī klientiem ar kustību traucējumiem, kā arī jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, pie nodaļas būs izvietota speciāla zvanu poga, kuru varēs atpazīt pēc īpašas piktogrammas. Plānots nākotnē uzstādīt arī pacēlāju un veikt piebraucamās teritorijas labiekārtošanas darbus, kas patlaban nav iespējams bargo ziemas apstākļu dēļ.

Vieta, kurā atrodas jaunā pasta nodaļa ir pagasta centrs – tieši šeit apgrozās lielākā daļa cilvēku, tieši šeit ir liela daļa pieejamo pakalpojumu pagastā, līdz ar ko tiek gaidīts arī pasta apmeklētāju skaita pieaugums.

Nodaļas darbalaiks saglabāsies nemainīgs – darbadienās  no plkst. 9.00 – 14.30.

Aktuālie drošības pasākumi no 8. februāra