Kalkūnes jauniešu attīstības centra pasākums “Mūsu kopīgie Ziemassvētki”

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu attīstības centra organizētā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” ietvaros Kalkūnes, Medumu un Sventes jaunieši 8. decembrī tikās ar jauniešiem no Medumu speciālās pamatskolas, lai kopīgi sagaidītu Ziemassvētku tuvošanos.  Projekta "Kopā" galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes.

Aktivitātē “Mūsu kopīgie Ziemassvētki” kopumā piedalījās 44 jaunieši, kur ikviens jaunietis varēja  piedalīties dažāda veida radošajās darbnīcās, kas bija saistītas ar Ziemassvētku tematiku. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties četrās radošajās darbnīcās un kopā ar Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunatni kopīgi dekorēt piparkūkas, veidot adventes kalendāru, taisīt dažāda veida Ziemassvētku eglīšu rotājumus un kreatīvus svečturus.

Kopīgas Ziemassvētku radošās aktivitātes,  sniedza iespēju jauniešiem no jauniešu centra un speciālās pamatskolas, labāk iepazīt vienam otru, veicināja jauniešu radošo prasmju attīstību, kā arī sniedza iespēju jauniešiem izjust kopīgo Ziemassvētku atmosfēru un kopā būšanu. Aktivitātes laikā jauniešiem tika sniegta iespēja uzzināt par jauniešu centru darbību un tika apsvērtas jaunas sadarbības iespējas turpmākajam gadam.

Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunieši izsaka pateicību ikvienam jaunietim, kas piedalījās pasākumā “Mūsu kopīgie Ziemassvētki” un Medumu speciālās pamatskolas darbiniekiem, par tik jauko un sirsnīgo vakaru, kuru izdevās pavadīt kopā ar Jums – Medumos.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

Augšdaugavas novada tūrisma objektu darba laiki ziemas brīvdienās