Kalkūnē izskanējis koncerts “Mana zeme Latvija”

AKTUĀLI

17. novembrī Kalkūnes pagasta pārvaldē notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svinīgais pasākums. Svētku uzrunā Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis novēlēja visiem izjust piederību Latvijas valstij.

Svētku laikā pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstus: Kalkūnes pagasta  pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Natalijai Polovajai, Kalkūnes pagasta iedzīvotājai Kirai Novičenokai un Kalkūnes pagasta pārvaldes Īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājam Anatolijam Mackevičam. Pateicības un dāvanas saņēma arī Kalkūnes pagasta jaunieši.

Pēc pagasta ikgadējās tradīcijas nominācijā “Kalkūnes pagasta Lepnums 2018” tika apbalvoti pieci nominanti: Kalkūnes pagasta  pārvaldes apkopēja Akuļina Beļtmane, Kalkūnes pagasta  pārvaldes Īpašuma apsaimniekošanas daļas labiekārtošanas strādnieks Vadims Gorgans, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas Kalkūnes filiāles skolotāja Svetlana Papakule, SIA “Avis D” direktors Vjačeslavs Masļaks, Jevgeņija un Annas Pirtiņu ģimene un Sociālā dienesta palīgi.

Pasākumu svētku koncertā piedalījās Kalkūnes pagasta pārvaldes, Randenes pamatskolas kolektīvi un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Paldies kolektīvu vadītajiem, Brigitai Madelānei, Ludmilai Boroņenko, Larisai Saulevičai, Svetlanai Papakulei, Svetlanai Vasiljevai.

Pēc pasākuma viesus gaidīja svētku cienasts (paldies Kalkūnes pagasta pārvaldes administrācijai). Un svētku turpinājumā notika “Rudens balle”- mūzikālo noskaņu sniedza grupa “Warm house”. Paldies visiem dalībniekiem un viesiem.

Informāciju sagatavojusi:
Kalkūnes pagasta pārvaldes
Kultūras menedžere
Alla Izranova

Novada domes sēde