Jelgavas diecēzē iesvētīts jauns diakons

AKTUĀLI

8. jūnijā Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis par diakonu iesvētīja Rīgas Garīgā semināra 5. kursa audzēkni Maksimu Vlasovu. Ceremonijā ar lielu prieku un gandarījumu piedalījās arī Silenes katoļu draudzes locekļi, jo Maksims piedzima šajā draudzē, ir ticis kristīts, un, iesaistoties tās dzīvē, atklājis aicinājumu uz priesterību. Diakona svētībās piedalījās Silenes draudzes prāvests Vjačeslavs Rosļaks, kurš Maksimu ievadīja kristīgajā dzīvē, un Rīgas Garīgā semināra rektors, priesteris Imants Medveckis.

Svētajā Misē bija klātesoši arī citi Jelgavas diecēzes katoļu draudzes priesteri, Maksima kursabiedri, kā arī citi semināra audzēkņi. Uzrunā bīskaps Edvards Pavlovskis atzina, ka jaunais diakons ir svarīgs visai Jelgavas diecēzei, jo tas ir īpašs dzīves aicinājums. Bīskaps īpaši pateicās Maksima vecākiem, kuri ir izaudzinājuši brīnišķīgu dēlu, kā arī izteica pateicību draudzei par lūgšanām. Aicinājuma atpazīšana Maksimam bijis meklējumu ceļš, un viņš ir pateicīgs Dievam par to, ka ticis vadīts un par visu, ko piedzīvojis līdz šim. Ordināciju par diakonu Maksims salīdzina ar sākumu ceļam, kas saucas „Dieva gribas meklēšana". Savu turpmāko misiju viņš saredz kā kalpošanu ikvienam, kam nepieciešams Kristus, - vai tās būtu ģimenes, veci cilvēki, bērni, jaunieši, vai cilvēki, kas meklē savu aicinājumu dzīvē. „Es vēlos būt atvērts visiem," saka Maksims. „Es redzu, ka Dievs pats gatavo ceļu Evaņģēlija sludināšanai, cilvēki ir ticīgi. Viņiem tikai jāpalīdz doties pie Dieva. Nereti cilvēki nezināšanas dēļ nesaņem tās žēlastības, ko Dievs viņiem vēlas dāvāt. Es nebaidos paklausības solījuma un no tā, ka būs jādodas kalpot uz draudzi, kur Baznīca sūtīs, bet būšu priecīgs kalpot arī savā draudzē”, tā jaunais diakons.

Kalkūnes jaunieši īstenos "Veselīga dzīvesveida skolu"