Jeļena Vasiļjeva turpmāk vadīs Maļinovas pagasta saieta namu

AKTUĀLI

Jeļena Vasiļjeva ir jaunā Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja. Jeļena dzīvo Maļinovā jau vairāk kā 20 gadus, 15 gadus strādājusi Latvijas pasta sistēmā un septiņus gadus vadījusi Maļinovas pasta nodaļu. Divus gadus ir bijusi arī jaunatnes lietu speciāliste, kā arī piedalījās Latvijas tautas skaitīšanā. Pagājušajā gadā Jeļenai Vasiļjevai pasniegts Daugavpils novada domes Atzinības raksts par apzinīgu un godprātīgu darbu, sapratni un atsaucību pret pasta klientiem. Studējusi Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā un ieguvusi jurista palīga diplomu.

Pēc Jeļenas domām, galvenie viņas pienākumi ir nodrošināt iedzīvotāju iesaistīšanos radošajos procesos un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. Kā bilst Jeļena Vasiļjeva, “cilvēki ir pārāk noslēgti, un man ļoti gribētos, lai katram būtu iespēja izpausties – gan lielajiem, gan mazajiem. Otrkārt, centīšos sniegt vispusīgu atbalstu pagasta jauniešu deju kolektīvam, lai sasniegtu galveno mērķi – piedalīšanos Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā. Treškārt, sniegšu palīdzību pagasta interešu grupu attīstībai un saglabāšanai.”

Jeļena informēja, ka tuvākais pasākums pagastā norisināsies jau 17. aprīlī, savukārt jūnija sākumā notiks Bērnības un ģimenes svētki.

Preses konference