Jauniešu sporta un spēka dienas

AKTUĀLI

Pateicoties Augšdaugavas novada domes finansējumam, jauniešu iniciatīvu konkursa “Attīsti sevi” ietvaros, Demenes un Laucesas pagasta jaunatne jūnijā organizēja projektu - Vasaras brīvā laika aktivitātes jauniešiem ”Spēka un sporta dienas”.

Projekts norisinājās no 13. līdz 30. jūnijam. Tā galvenais mērķis: rosināt jauniešus domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties labas fiziskās formas ikdienas dzīvē, stiprināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanas aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, veicinās jauniešu piederīguma sajūtu, tādējādi popularizējot aktīvu dzīvesveidu un radot labvēlīgus apstākļus jauniešu līdzdalībai sociālajos un organizācijas procesos.

No 13. līdz 26. jūnijam jaunieši izveidoja savu komandu, kuru starpā sadalīja uzdevumus un pienākumus projekta īstenošanai. Organizēja aptauju, lai uzzinātu jauniešu viedokli par lietderīgu laika pavadīšanu, sportu, veselību un tālāku darbu.

Laucesas un Demenes pagasta jaunieši savā starpā vienojas par projekta realizācijas posmiem un sadarbībā ar sporta skolotāju mācījās vadīt un organizēt sporta salidojuma pasākumu visiem Augšdaugavas novada jauniešiem. Izdomāja sporta spēles, saliedēšanas spēles, jautrās stafetēs. Sagatavoja noformējumu pasākumam. Mācījās risināt finansiālus jautājumus.

27.jūnijs. Sporta diena.

Demenes pagasta sporta laukumā norisinājās fizisko aktivitāšu diena. Mūsu pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 jaunieši no Naujenes, Biķernieku, Višķu, Ambeļu, Maļinovas, Dubnas, Skrudalienas, Salienas, Tabores, Laucesas  un Demenes pagastiem. Jaunieši sadaloties komandās, pievarēja dažādus aktivitātes posmus (basketbols; futbols; atmiņas spēle; 1, 2, 3; teniss), kas ne vien pārbaudīja viņu veiklību, prasmi strādāt komandā, bet arī saliedēja un radīja smaidu.

Noslēgumā visi jaunieši saņēma pateicības rakstus un dāvanas, pasākumā nebija zaudētāju, jo uzvarēja draudzība, labs noskaņojums un prieks par paveikto!

28.jūnijs. Piedzīvojumu diena.

Mūsu jaunieši pavadīja laiku piedzīvojumu parkā ”Tarzāns”.  Tas ir aktīvās atpūtas un sporta komplekss, kur pieejamas plašas izklaides un sportošanas iespējas. Komplekss sastāv no 11 trasēm un vairāk kā 140 dažādiem kokos izvietotiem šķēršļiem, kas atrodas līdz pat 20 metrus virs zemes. Demenes un Laucesas jauniešiem bija iespēja izaicināt savās bailes-augstumā, ātrumā un citās lietās, kuras liek aizturēt elpu.

29. - 30.jūnijs Pārgājiena diena.

Pārgājiena laikā jaunieši vizinājās ar laivu, ūdens motociklu un ūdens velosipēdu. Kopā ar sporta skolotāju jauniešiem bija iespēja uzzināt par uguns iegūšanas metodēm un par nakšņošanas vietas iekārtošanu.

Šajā dienā katrs jaunietis uzlaboja gan pašsajūtu, gan kopējo fizisko stāvokli, piedzīvoja pozitīvas emocijas izzinot un baudot dabu, lietderīgi un saturīgi pavadīja laiku Briģenes ezera krastā.

Mūsu aktivitāšu laikā jauniešiem tika radīts piemērs, ka jau šajā vecumā viņi ir spējīgi daudz ko izdarīt, pastāvēt paši par sevi, patstāvīgi tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem. Bija iespēja iegūt daudz jaunu draugu, izprast savstarpējo cieņu, uzlabot komunicēšanas prasmi, apgūt daudzas un dažādas jaunas zināšanas un prasmes.

Paldies ikvienam, kurš iesaistījās un piedalījās!

Jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Morozova

Komiteju sēdes