Komiteju sēdes

AKTUĀLI

7. jūlijā notiks šādas komiteju sēdes:

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.30

Finanšu komitejas sēde – plkst.12.30

Komiteju sēdes notiks Rīgas iela 2, Daugavpils.

Augšdaugavas novada kopienu teātra uzvedumi tika rādīti Lietuvā