Jauniešu sadraudzības vakars Dubnā

AKTUĀLI

24.martā Dubnas pagasta jaunieši aicināja Daugavpils novada jauniešus uz sadraudzības vakaru “Stilīgie”. Pasākumu apmeklēja apmēram 80 jaunieši no 8 pagastiem - Višķiem, Kalupes, Līksnas, Demenes, Vecsalienas, Sventes, Dubnas, kā arī bija ieradušies ciemiņi no Dagdas novada Konstantinovas pagasta.

Pasākuma gaitā jaunieši piedalījās iepazīšanas spēlē, prezentēja savus mājas darbus, aktīvi ņēma dalību konkursos un spēlēs. Par muzikālām pauzēm izsakām lielu paldies Laura Gribustei un Vladam Strelcovam.

Dubnas pagasta jaunieši pateicas visiem pasākuma dalībniekiem par dalību, Daugavpils novada domei un Dubnas pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu.

FOTOGALERIJA

Nadežda Poļačonoka Dubnas pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste  

Novada domes sēde