Jauniešu projekta “Attīstām sevi” aktualitātes

AKTUĀLI

Pateicoties Augšdaugavas novada domes finansējumam, jauniešu iniciatīvu konkursa “Attīsti sevi” ietvaros, Kalkūnes pagasta jaunatne šovasar organizēja projektu “Attīstām un attīstāmies”. Projekts norisinājās no 1. jūlija līdz 30. septembrim. Tā galvenais mērķis bija dažādot jauniešu brīvo laiku, lietderīgi to pavadīt, veidojot bērniem un jauniešiem paredzētas attīstošās spēles, kā arī spēļu skapīšus, kur attīstošās spēles tiks uzglabātas.

Projekta ietvaros jaunieši pilnveidoja jau iepriekš apgūtās iemaņas kokapstrādē, izveidoja dažāda veida lielformāta spēles, tāfeles - piemērotas zīmēšanai ar krītiem, kā arī spēļu skapīšus, kuros tiks uzglabātas izveidotās spēles.  Projekta laikā jauniešiem tika dota iespēja līdzdarboties un komunicēt ar saviem vienaudžiem, kas ir ļoti nepieciešams pandēmijas laikā. Projekta laikā Kalkūnes pagasta jaunieši daudz laika un spēka ieguldīja katra projekta elementa izveidē, tika padarīts apjomīgs darbs. Cerams, ka tas nesīs arī savus “augļus” – mācīs gan bērnus, gan jauniešus ar atbildību un rūpēm izturēties pret citu darbu.

Projektam noslēdzoties, tika organizēta projekta “Attīstām un attīstāmies” prezentācija Randenes ciemā. Prezentācijas laikā tika prezentēts pats projekts, tā mērķi un uzdevumi, kā arī prezentēts projekta laikā paveiktais – lielformāta spēles, tāfeles zīmēšanai un spēļu uzglabāšanas skapīši. Projekta prezentācijās dalībniekiem, bija iespēja izmēģināt katru lielformāta spēli. Prieks par to, ka spēles izspēlēja ne tikai bērni un jaunieši, bet arī viņu vecāki un vecvecāki.

Viss projekts “Attīstām un attīstāmies” tika realizēts ar projektā iesaistītajiem jauniešiem, cītīgi strādājot komandā. Pateicoties projektam, tā dalībnieki apguva jaunas prasmes, mācījās sekot sevis izvirzītajam darba plānam, kā arī rūpīgi un ar lielu atbildību veidoja bērniem un jauniešiem paredzētās lielformāta un attīstošās spēles, ar mērķi palīdzēt viņiem attīstīt dažādas prasmes. Jauniešu izveidotie spēļu skapīši ar lielformāta un attīstošajām spēlēm, tiks uzstādīti Kalkūnes pagasta bērnu laukumos Kalkūnes, Randenes un Muitas ciemos 2022. gada pavasarī.

Kalkūnes pagasta jaunieši izsaka lielu pateicību Augšdaugavas novada domei un Kalkūnes pagasta pārvaldei par atbalstu projekta īstenošanas gaitā. Īpašu pateicību izsakām visiem Kalkūnes pagasta jauniešiem, kuri iesaistījās kārtējā projekta realizācijā.

Projekts tika finansēts no Augšdaugavas novada domes līdzekļiem, jauniešu iniciatīvu konkursa „Attīsti sevi!” ietvaros.

Natālija Polovaja
Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste

Jaunieši aicināti iesūtīt darbus fotokonkursam “Sardzē par visdārgāko” līdz 12. oktobrim