Jauniešu panākumi akordeonistu konkursā

AKTUĀLI

17. maijā Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Rinalds Simanovičs (skolotāja Svetlana Vasiļjeva), Dmitrijs Karpečkovs (skolotāja Anna Grebeža) un Rolands Kļavinskis (skolotāja Vija Petrova) piedalījās starptautiskajā akordeonistu konkursā “Concors of Sounds”, kas norisinājās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Pateicoties tam, ka konkurss norisinājās gan klātienes, gan neklātienes formātā, organizatoriem izdevās piesaistīt lielu dalībnieku skaitu – šogad konkursantu vidū bija 26 valstu pārstāvji.

Patīkami pārsteidza dalībnieku augsts mākslinieciskais līmenis un sagatavotības pakāpe. Īpašu gandarījumu mūsu skolas audzēkņi un skolotājas guva pēc rezultātu paziņošanas: pēc žūrijas komisijas lēmuma Diploms par iegūto II vietu tika piešķirts Rinaldam Simanovičam, savukārt Rolands Kļavinskis un Dmitrijs Karpečkovs katrs savā klašu grupā izpelnījās Diplomu par iegūto I vietu.

Lepojamies par audzēkņu un skolotāju kopā paveikto!

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Latvijā atklāta oficiālā peldsezona