Jauniešu apmaiņas projekts “Let life go!”

AKTUĀLI

No 30.marta līdz 4 aprīlim Daugavpils novada jaunieši pārstāvēja Latvijas delegāciju projektā “Let life go!”, kas norisinājās Turcijā, Urkmezā. Projektā piedalījās arī jaunieši no Maķedonijas, Grieķijas, Ungārijas, Spānijas un Turcijas. Daugavpils novada delegācijā ietilpa Igors Lisjonoks (Medumi), Anželika Kupete un Iļja Jakimovičs (Skrudaliena) un grupas līderis, Sventes pagasta jaunatnes lietu atbildīgais Viktors Petaško.

Projekta tēma bija veltīta sabiedrībā aktuālam jautājumam par orgānu donāciju Latvijā. Latvijā jebkurš var pateikt “jā” savu orgānu donācijai, iesniedzot elektronisku iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā. Tomēr mūsu valstīs tendence rāda, ka donoru kustība ir vāji attīstīta. Piemēram, Spānijā, orgānu donoru kustība tiek plaši popularizēta, kas ļauj glābt neskaitāmas cilvēku dzīvības.

Projekta laikā jaunieši kopīgi izpētīja esošās situācijas valstīs, kā donoru kustība tiek popularizēta un kopīgi meklēja iespējamos risinājumus. Tika izstrādāti informatīvie plakāti un bukleti, kuri vēlāk tika prezentēti vietējās skolas audzēkņiem. Ar skolēniem tikai izspēlētas arī nacionālās rotaļas. Tika izstrādātas arī sociālā video reklāmas par to, cik svarīga ir orgānu donācija un šīs kustības attīstības nepieciešamība.

 Jaunieši pateicas Daugavpils novada domei par sniegto atbalstu dalībai projektā, kā arī organizācijai ARTILT-D par iespēju piedalīties projektā.

Notiks Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vabolē