Jaunieši vēlas apgūt lauksaimniecības profesijas

AKTUĀLI

Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietā "Višķi" notiek jauniešu uzņemšana divās mācību programmās “Lauksaimniecības tehnika” ar kvalifikāciju lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis un “Augkopība” ar kvalifikāciju augkopības tehniķis. Uzņemšana ilgs līdz 15. augustam, taču uz šo brīdi grupas jau praktiski ir nokomplektētas, atzīst izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" direktore Anita Lāčauniece. Ņemot vērā, ka Višķos uzņemšana sākās krietni vēlāk nekā citās mācību iestādēs, rezultāti esot ļoti iepriecinoši. Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā Oksana Soročina atgādina, ka no 1. jūlija Daugavpils Būvniecības tehnikums ir pārņēmis bijušo Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietu “Višķi”. Tāpat tika pārņemts arī 4. kurss ar 15 izglītojamiem, kuri 1. septembrī turpinās mācības jau kā Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņi. Oksana Soročina atzīst, ka nākotnes perspektīvas ir diezgan ambiciozas, plānojot izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" attīstību ilgtermiņā: “Šajā īsajā laika posmā esam paspējuši pieteikties pieaugušo izglītības projektā, un Višķos tiks izveidotas 5-6 izglītības programmas, kurās uzņemšana sāksies jau augusta beigās, bet rudenī tiks uzsāktas mācības pieaugušo izglītības grupās.” Sākot ar nākamo mācību gadu tiek plānots gatavot lauksaimniecības mehanizācijas tehniķus arī četrgadīgajā izglītības programmā, kas ir modulāra izglītības programma. “Tā būs četrgadīga izglītības programma, kas tiek finansēta no valsts budžeta. Tad arī Daugavpils Būvniecības tehnikumam būs daudz plašākas iespējas gan pilnveidot bāzi, gan infrastruktūru. Uzsvars tiks likts uz sadarbību ar darba devējiem, vietējām zemnieku saimniecībām un uz pieaugušo izglītību. Tāpēc nākošajā plānošanas periodā izglītības pamatnostādnēs ir ielikts tas, ka izglītībai ir jābūt pieejamai visiem,” saka O. Soročina. Struktūrvienības vadītāja Anita Lāčauniece uzsver, ka lauksaimniecības profesijas ir pieprasītas un darbu pēc tehnikuma absolvēšanas jaunie speciālisti var atrast tepat Latvijā gan zemnieku saimniecībās, gan dažādos lauksaimniecības uzņēmumos un servisos. Oksana Soročina piebilst, ka turpmāk tiks uzlabota saikne un sadarbība ar darba devējiem, lai jauniešiem būtu informācija, kur ir nepieciešamas darba rokas. “Jau vairākus gadus mēs rīkojam vakanču tirgu, kurp aicinām dažādus uzņēmumus, kuri piedāvā studentiem aktuālas vakances.” Daugavpils Būvniecības tehnikums pašlaik uzņemšanas plānu ir izpildījis pilnā ampērā, studētgribētāju skaits bija sasniedzis pat 750 izglītojamo. Izglītības īstenošanas vietā "Višķi" ir pilnībā nokomplektētas 2 mācību grupas ar 50 izglītojamajiem abās.“Ņemot vērā arī septembra uzņemšanu tajās programmās, kuras netiks nokomplektētas līdz 15. augustam, tad uz 1. oktobri kopā ar Višķiem varētu iziet uz 1400 izglītojamiem, kas būs vislielākais rādītājs pēdējos gados,” saka Oksana Soročina. Pārņemot izglītības iestādi, tika saglabātas visas darbavietas tiem darbiniekiem, kuri vēlējās turpināt strādāt, un ar 1. jūliju ir noslēgti jauni darba līgumi. Taču Oksana Soročina uzskata, ka vēl papildus būs jāpiesaista pedagogi, jo parādījās jaunas modulārās izglītības programmas, tāpat tiks piesaistīti arī Daugavpils Būvniecības tehnikuma esošie pedagogi. Perspektīvā ir plānots uzlabot arī tehnikuma iekštelpu vizuālo stāvokli, piesaistot savus studentus, kuri apgūst būvniecības specialitātes. Mācību prakses laikā audzēkņi varēs veikt praktiskās apmācības, veicot iekštelpu remontu. Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika uzsver, ka tiks izmantota iespēja piedalīties energoefektivitātes uzlabošanas projektos, lai sakārtotu ēkas arī no ārpuses. Sadarbībā ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu tiks veikta  izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” ēku inventarizācija, lai saprastu, kādas ēkas un telpas ir nepieciešamas un saglabājamas.   Atgādinām, ka uzņemšana mācību programmās turpinās līdz 15. augustam! Mācību programmas: Lauksaimniecības tehnika kvalifikācija – lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis Augkopība kvalifikācija – augkopības tehniķis Iegūsi TR2 traktortehnikas vadīšanas apliecību, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecību! Mācību ilgums: 1,5 gads ar vispārējo vidējo izglītību (bez vecuma ierobežojuma) Stipendija līdz 150 EUR mēnesī Dokumentu iesniegšana darbadienās no plkst. 8.30 līdz 15.00 Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, izglītības dokuments, sekmju izraksts, medicīniskā izziņa, 4 foto 3x4cm, personu apliecinošs dokuments, konta numurs

Ilga mūža noslēpums meklējams kustībā