Jaunieši atjaunoja vecās skolas mēbeles

Izglītība

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9.a klases skolēni realizēja projektu “Virsma pārdomām”, kas ir tapis programmas EIT Climate-KIC programmas “Young Innovators” ietvaros, ko Latvijā ievieš Vides Izglītības fonds sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti EIT Climate-KIC Hub Latvia.

Sadarbojoties ar Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora vietnieku saimnieciskajos jautājumos Ivaru Bulduru, dizaina un tehnoloģijas skolotāju Viktoru Jasiņaviču, “Gunāra mēbeles” īpašnieku Gunāru Strodu, Ilūkstes kultūras centra mākslinieci noformētāju Elgu Vuškāni, tika atjaunotas vecās skolas mēbeles un izveidota “virsma pārdomām” – skolēniem brīvā laika pavadīšanai.

Paldies projekta vadītājām – Airitai Šuksto un Inesei Kokinai!

Pasākumi novadā no 27. februāra līdz 5. martam