Augšdaugavas novada jaunatnes logotipa un moto izstrādes konkurss

AKTUĀLI

Ar mērķi izkopt Augšdaugavas jauniešu talantus un attīstīt jaunradi, veicināt jauniešu radošo darbību un iniciatīvu, interesi par Augšdaugavas novada jaunatnes darbu un izveidot vizuāli atpazīstamu tēlu Augšdaugavas novada jaunatnes darba popularizēšanai, novada jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties jaunatnes logotipa un moto izstrādes konkursā!

Konkursa darbu iesniegšana norisinās no 22. februāra līdz 16. martam, darbu vērtēšana norisinās no 16. līdz 23. martam, un rezultāti tiks izsludināti 24. martā.

Iesniegt savus darbus konkursā var dalībnieki vecumā no 15 līdz 30 gadiem ieskaitot. Darbus konkursā var iesniegt no 22. februāra līdz 16.martam digitālā formātā (jpg vai pdf), sūtot uz  e-pastu: olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv.

Informācija par konkursu un pieteikuma anketa ir atrodama šeit.

ĒNU DIENA 2022 norisināsies 6. aprīlī