Jaunatne gatavojas gada noslēguma pasākumam

Jaunatnei

2019.gada 11. janvārī norisināsies jau trešais Daugavpils novada jaunatnes noslēguma pasākums. Pasākuma ietvaros tiks apbalvoti aktīvākie jaunieši, čaklākie jaunatnes darbinieki, kā arī pagasti, kuros 2018. gadā darbs pie jaunatnes politikas virzīšanas norisinājās visintensīvāk.

Līdz 7.decembrim norisinājās pieteikumu iesniegšana dažādās nominācijās. 12.decembrī notika pieteikumu vērtēšanas 1. kārta, kurā piedalījās paši jaunatnes darbinieki. Šāda prakse tiek pielietota pirmo reizi, vērtējot pieteikumus jauniešu godināšanas pasākumam. Rezultātā nominācijā Gada jaunietis 2. kārtai tika virzīti 7 no 14 pieteikumiem, Gada brīvprātīgais- 4 no 7, Gada aktīvākais pagasts darbā ar jaunatni - 5 no 7 pieteikumiem, savukārt nominācijā Gada jaunatnes lietu atbildīgais 2. kārtai tika virzīti visi 5 pretendenti. Šobrīd 2. kārtas vērtēšanas komisijas locekļi jau iepazīstas ar pieteikuma anketām, un jau nākamnedēļ pulcēsies, lai izvēlētos labākos šajās nominācijās.

Šoreiz ir paredzēts arī pasniegt pateicības rakstus iestādēm un uzņēmumiem, kas aktīvi atbalsta jauniešu kustību gan novada mērogā, gan atsevišķos pagastos. Gada noslēguma pasākuma ietvaros tiks apbalvoti arī Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu 2018. gada sezonas uzvarētāji.

 

 

Ziemassvētku egles iedegšana Kalupē