Jaunas iespējas ar moderno keramikas krāsni un flīģeli

AKTUĀLI

Špoģu Mūzikas un mākslas skola šajā mācību gadā ir iegādājusies jaunu aprīkojumu, kas paver iespējas mācību procesu īstenot daudz radošāk un profesionālāk. Ar Augšdaugavas novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu ir iegādāta moderna keramikas apdedzināšanas krāsns un flīģelis.

Vizuāli plastisko mākslu skolā apgūst 75 topošie mākslinieki. Skolas direktors Andrejs Repins atzīst, ka keramika ir skolas rozīnīte. Pasniedzēja Valda Grebeža vadībā jaunieši mācās veidot darbus no dažādiem materiāliem, piedalās konkursos un gūst lielus panākumus. Ļoti svarīga šajā mācību procesā ir krāsns, kur pie noteiktas temperatūras keramikas darbi tiek apdedzināti, iegūst vajadzīgo krāsojumu un kvalitāti.

Īstenojot projektu “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē”,  iegādāta Čehijā ražota moderna keramikas apdedzināšanas krāsns, kurā varēs apdedzināt dažādus smalkus keramikas izstrādājumus. Tā izmaksāja  2733 eiro, no kuriem VKF finansējums ir 1700 eiro, bet 1033 eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Līdz šim skolā tika izmantota cita krāsns lielāka formāta darbu apdedzināšanai. Savukārt jaunajā krāsnī varēs apdedzināt dažādus smalkus keramikas izstrādājumus un to varēs darbināt kaut katru dienu.

Telpā, kur darbojas jaunā krāsns, drēgnajā rudens dienā ir mājīgi silti un neparasti smaržo. Krāsnī tūlīt būs gatavi jaunākie darbiņi. Gan nepieciešamā temperatūra, gan laiks tiek regulēts automātiski, tāpēc krāsns nevienam nav īpaši jāuzmana, vajadzīgajā brīdī tā izslēgsies un atdzisīs.

Keramiķis Valdis Grebežs stāsta, ka tūlīt jau būs gatava kārtējā darbu porcija, kuras apdedzināšanai bija nepieciešamas aptuveni četras stundas un 800 grādi karstuma.  

Patīkams jaunums šogad sagaidīja arī 107 topošos mūziķus, kuri tagad varēs mācību procesā izmantot jauno flīģeli. Skola piedāvā apgūt klavieru, akordeona un kokles spēli, kā arī mācīties vokālo mūziku.

Īstenojot projektu “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē”, iegādāts jauns salonflīģelis Yamaha. Instruments izmaksāja 19 899 eiro, no kuriem lauvas tiesa jeb 14 899 eiro ir pašvaldības ieguldījums, bet 5000 eiro ir VKF finansējums.

Andrejs Repins atzīst, ka šis instruments ļaus paaugstināt skolas un audzēkņu konkurētspēju, realizējot kvalitatīvāku mācību procesu, turklāt paplašinās iespēju rīkot lielāka mēroga koncertus.

“Atšķirībā no klavierēm, flīģelim ir cita specifika un skanējums, tas ļauj izpildīt sarežģītus skaņdarbus, kas ir ļoti būtiski, apgūstot klavierspēli. Mēs izvēlējāmies instrumentu, kura kvalitāte ir līdzsvarā ar cenu,” saka skolas direktors.

Viņš skaidro, ka parastām klavierēm stīgas atrodas vertikāli. Āmuriņš uzsit pa stīgām un ne vienmēr pagūst atgriezties, lai kārtējo reizi uzsistu pa stīgām. Savukārt flīģelim stīgas atrodas horizontāli, āmuriņš lec augšā un uzreiz krīt lejā, līdz ar to ir vieglāk nospēlēt melodiju, tas atvieglo pašiem mūziķiem spēlēt daudz sarežģītākus skaņdarbus.

Klavierspēles skolotāja Margarita Livanoviča ir sajūsmināta par flīģeļa skanējumu un atzīst, ka tam ir ļoti muzikāli vidējie reģistri, kas ļauj īpaši skaisti izspēlēt melodiskās līnijas, ļoti bagātīgi ir arī basa reģistri. Par to varēja pārliecināties, klausoties mūziku skolotājas Margaritas Livanovičas un viņas audzēknes Viktorijas Čekutes izpildījumā.

Teksts, foto: Inese Minova

Jauniešu vasara 2021