Jaunas grāmatas Augšdaugavas novada kopkatalogā

AKTUĀLI

Ir iznācis jaunākais novada bibliotēku kopkataloga jaunāko grāmatu apskats. Grāmatas ir pieejamas dažādās bibliotēkās, tādēļ adresi varat skatīt kopkatalogā, zem katras grāmatas nosaukuma.
Dzimusi valsts svētkos