Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās

AKTUĀLI

Ir iznācis jaunākais novada bibliotēku kopkatalogs. Grāmatas ir pieejamas dažādās bibliotēkās, tādēļ adresi varat skatīt kopkatalogā, zem katras grāmatas nosaukuma.
Aicinām skolotājus pieteikties mācību video veidošanai visās klašu grupās dažādos priekšmetos