Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada kopkatalogā

AKTUĀLI

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkās:

Valsts svētku ieskaņas pasākums Vaboles pamatskolā “Mums ticis viszilākais ezers…”