Jauktais koris „Latgale” dodas uz festivālu Budapeštā

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” jauktais koris „Latgale” laikā no 12. līdz 15. jūlijam piedalīsies VI Starptautiskajā deju un mūzikas festivālā „Summer in Budapest” Budapeštā, Ungārijā.

Jauktais koris festivālā uzstāsies vairākos koncertos gan Budapeštas brīvdabas estrādē, gan vecpilsētā, dziedot gan Dziesmu svētku repertuāra un mūsdienu komponistu dziesmas, gan tautasdziesmas un garīgās mūzikas dziesmas. Festivālā piedalīsies kolektīvi arī no Izraēlas, Bulgārijas, Spānijas, Turcijas, Rumānijas un Japānas.

Dalība ārzemju starptautiskos festivālos un konkursos sniedz iespēju prezentēt Latviju, Daugavpils novadu un latviskā kultūras mantojuma tradīcijas, kā arī ļauj kolektīva dalībniekiem pieredzes apmaiņas rezultātā attīstīt savu profesionālo meistarību un, rodot motivāciju, sasniegt vēl labākus rezultātus. Tas nenoliedzami palīdz kolektīvam piesaistīt jaunus dalībniekus un saglabāt kora dziedāšanas tradīciju Daugavpils novadā.

Šogad jauktais koris „Latgale” diriģentes Anitas Zarānes un kormeistares Olgas Bančenkovas  vadībā ar skanīgu koncertu „Kas var dziesmas izdziedāt, kas – valodas izrunāt?” nosvinēja savu piecdesmit piekto pastāvēšanas jubileju.

Savas darbošanās laikā koris ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, Latgales novada Dziesmu svētkos, Baltijas un Ziemeļvalstu Dziesmu svētkos Zviedrijā, Norvēģijā un Lietuvā, kā arī pārstāvējis Daugavpils novadu Igaunijā, Baltkrievijā, Krievijā, Armēnijā, Bulgārijā, Slovākijā, Ukrainā, Polijā un Vācijā.

Braucienu finansē Daugavpils novada dome un Valsts Kultūrkapitāla fonda  mērķprogramma „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” (ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu).

Vladislavs Sergejevičs savu piepildījumu atrod akmenī