Jau 60 gadus vienoti dziesmā – koris „Latgale”

AKTUĀLI

Dzejniece Anna Rancāne ir teikusi: “Spēja dziedāt - tā ir likteņa izredzētība, viena no zīmēm , kas sūtīta no augšas, kuru tu glabā līdz pat mūža beigām . Kad balss izsīkst, dzied dvēsele. Ja nav balss, tu dziedi sirds dziļumos. Ar asarām, kas sakāpušas acīs un dedzina rīkli, mēmumā, kuram nav vārdu. Mūsu tauta ir izredzēta, jo tā dzied.”

Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais koris „Latgale” dzied nu jau 60 gadus un 10. februārī nosvinēja skaisto jubileju ar krāšņu koncertu “Latgale mana”.

1964. gada 8. februārī Daugavpils mūzikas vidusskolas mācību daļas vadītāja Marjana Margeviča vadībā notika pirmais kora “Latgale” mēģinājums, kur dalībnieku vidū galvenokārt bija rajona mūzikas skolotāji. Tas notika laikā, kad Latvijas Republikas rajonos tika dibināti skolotāju kori, arī Daugavpils rajonā.

Pa šo laiku ir nomainījušās vairākas dziedātāju paaudzes. Ja sākotnēji tā pamatā bija mūzikas skolotāji, tad mūsdienās koris vieno visdažādāko profesiju un vecuma ļaudis – skolēnus, skolotājus, policistus un mediķus, jauniešus un sirmgalvjus. Koris “Latgale” ir skanējis Marjana Margeviča, Gata Ozoliņa, Skaidrītes Ērlihas vadībā. Kopš 1972. gada kora diriģente bija Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente, vēlāk goda virsdiriģente, Dienvidlatgales koru virsdiriģente, visas Latgales kora mūzikas māmuļa Terēzija Broka, kura pirms 23 gadiem vadīt kori uzticēja savai audzēknei un koristei Anitai Zarānei. Pati Anita saka, ka kļuvusi par diriģenti atnākot palīgā Terēzijai Brokai uz kora mēģinājumu. Un mēģinājumā arī Terēzija pateica, ka turpmāk būs jāvada koris. Nevar jau runāt pretī skolotājai! Jau ilgus gadus Anitas labā roka ir kormeistare Olga Bančenkova.

Koncertā izskanēja latgaliešu tautas dziesma Staņislava Broka apdarē “Aiz azara bolti bārzi”, kas vienmēr asociēsies ar Terēziju Broku. Šī dziesma tika ierakstīta Zviedrijā dibinātā  uzņēmuma “Latvian Music” pirmajā  skaņuplatē “Latgalian Latvian Folk songs”, ir skanējusi Mežaparka lielajā estrādē un ir katra Latgales kora repertuārā.  

Šajā svētku reizē tika sumināta arī pati kora vadītāja Anita Zarāne viņas 50 gadu dzīves jubilejā, kas ir arī kā atskaites punkts viņas radošajai darbībai. Blakus jauktajam korim “Latgale” Anita vada Daugavpils Valsts ģimnāzijas jaukto kori “Dveiņuva”, vairākus mazos mūzikas kolektīvus ģimnāzijā, muzicē Vienības nama latviešu un latgaliešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopā “Svātra”.

Visiem amatiermākslas kolektīviem kā atskaites punkts vienmēr ir bijuši un būs UNESKO pasaules kultūras mantojumā iemūžinātie Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kuros koris “Latgale” ir piedalījies kopš tā dibināšanas. Tāpat koris ir piedalījies arī Latgales novada Dziesmu svētkos, Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Zviedrijā, Norvēģijā, Latvijā un Lietuvā, pārstāvējis novadu Igaunijā, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, Armēnijā, Bulgārijā, Slovākijā, Vācijā, Ungārijā, Polijā, Horvātijā.

Arī Covid 19 pandēmijas laiks nespēja satricināt koristu balsis un rindas. Tieši covid laikā koris “Latgale” veiksmīgi piedalījās vairākos tiešsaistes festivālos un konkursos un pat ieguva godalgotas vietas – bronzu Bulgārijā un sudrabu Grieķijā.

Visus kora dalībniekus vieno dalība pērn notikušajos Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kur lepni tika izdziedāta un izdejota mīlestība uz savu tēvu zemi. Dziesmu un deju svētki ir īpašs notikums visai latviešu tautai. Un būt daļai no šīs kustības ir īpašs gods un lepnums. Dziesmu svētki ir kā visspēcīgākā tautas lūgšana, kas enerģētiski uzlādē, saliedē un patriotiski stiprina. Paši koristi atzīst, ka viņiem Dziesmu svētki ir vienotības, savas zemes kultūras celšanas svētki, kopā būšanas un radīšanas svētki, kopā sadarbošanās un enerģijas uzlāde, emocionāls pacēlums, kad saproti, ka esi vienots vesels ar tik daudziem, dziesmu mīlošiem cilvēkiem, prieks par latviešu spēku, par pašu darba procesu, vērojot virsdiriģentu prasmi vienot mūs visus dziesmā, prieka, patriotisma, latviskuma, laimes pārpilna nedēļa, daudz darba un liels prieks, sagurums un milzīga kopības sajūta, absolūts nerežīms un fantastisks dziesmas lidojums.

Suminot kori jubilejā, Augšdaugavas novada domes izpilddirektors Pēteris Dzalbe atminējās savus skolas gadus, kad gribēja iesaistīties Anitas Zarānes nupat izveidotajā skolas ansamblī, taču sapratis, ka dziedāšana nav viņa stiprā puse. Taču viņš apbrīno Anitas Zarānes spēju vienot korī tik daudzas unikālas balsis, uzrunāt, motivēt un vadīt tik lielu kori. Pašvaldība korim jubilejā sarūpējusi jaunas skaistas nošu mapes, lai koris lepni izskatītos arī turpmāk, pārstāvot novadu dažādos pasākumos.

Pēteris Dzalbe pasniedza pašvaldības Pateicības rakstus koristiem, kas dzied korī 10 līdz 20 gadus, par ilggadīgu uzticību kolektīvam, radošu ieguldījumu kora mākslas popularizēšanu un vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju uzturēšanā: Ivetai Valpēterei, Evijai Mikšto, Elzai Pučko, Lolitai Jokstei, Elgai Kursišai, Ludmilai Andrejevai, Rutai Silapēterei, Sandim Ulpem, Arvīdam Ertam, Inesei Vērdiņai. Pašvaldības Pateicības raksti tika pasniegti diviem kora jauniešiem par aktīvu dalību un radošu ieguldījumu kora mākslas popularizēšanā un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju uzturēšanā - Raineram Timšānam un Sintijai Gipterei.

Kori jubilejā sveica viena no Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku organizatoriem Latvijas nacionālā Kultūras centra Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstības un saglabāšanas nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna. Viņa pasniedza LNKC Atzinības vairākiem koristiem par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un nozīmīgu ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā: Dainai Paukštei, Antonam Somam, Līdei Vanagai, Aijai Ružai, Irēnai Ancānei, Albertam Mendriķim, Ritai Maskaļūnei, Vladislavam Okuņevam, Zojai Moskaļenko, Lilijai Lozdai, Silvijai Glorijai Kupčikienei, kormeistarei Olgai Bančenkovai un kordiriģentei Anitai Zarānei. Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda raksts tika pasniegts korim “Latgale”.

Kora jubilejas koncertā ar jestrām dejām un dziesmām piedalījās folkloras dziesmu un deju kopa “Svātra” un Daugavpils Valsts ģimnāzijas jaunietes  Laura, Ariadne un Daina, kuras tur godā tautas tērpu, tautas dziesmu un tautas deju. Koris svētkos saņēma daudz laba vēlējumu no Kultūras pārvaldes vadītājas Ināras Mukānes, pašvaldības pārstāvjiem, Daugavpils Dieva Žēlsirdības draudzes prāvesta Aigara Bernāna, kolēģiem un viesiem.

Teksts: Inese Minova

Foto: Kristīne Kuņicka

Informē, saņem un uzzini ar jauno lietotni “112 Latvija” un tīmekļvietni www.112.lv