Jāņu ielīgošana Dubnas pagastā

AKTUĀLI

21. jūnijā plkst. 11.00 Jāņu ielīgošana Dubnā sāksies ar radošajām darbnīcām Jāņu vainagu pīšanā un Līgo pušķu izgatavošanā.

Līgo ieskandināšana 22. jūnijā plkst. 21.00 Dubnas centrā pie estrādes. Pasākumā uzstāsies kultūras nama interešu grupa "Mulda” ar Jāņu ielīgošanas tradicionālajām noskaņām, ar Līgu un Jāņu sumināšanu un tradicionālajiem Jāņu sieriem.

Līgo nakts garumā - zaļumballe kopā ar Lauri CO.

Daugavpils novadā notiks Latgales novada senioru festivāls