Ja sajūti vēlmi dziedāt vai gribi iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tad nāc!

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skola izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu Mūzikas nodaļā 2019./2020. mācību gadam.

Pieteikšanās: Daugavas ielā 29, c. Krauja, nmms@inbox.lv, tel. 65450287, 22350116

Aicina veidot dārza dekorus Maļinovā