J.Jalinska Zinību dienā sveica Vaboles vidusskolas skolēnus

Pagastu un pilsētu ziņas

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska Zinību dienā viesojās Vaboles vidusskolā, kur sveica skolēnus, viņu vecākus un pedagogus, ar jaunā mācību gada sākumu. Jaunais mācību gads Vabolē iesācies īpaši skaisti, jo šovasar skolā tika uzsākta vērienīga telpu renovācija. Pašvaldība nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 645 776 apmērā Vaboles vidusskolas pārbūvei un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanai. Šobrīd darbi klasēs ir paveikti un skolēni var netraucēti turpināt mācības, tomēr skola vēl nav pieņemta ekspluatācijā, jo remonta darbi turpinās sporta zālē un ir jāpabeidz apkārtējās teritorijas labiekārtošana.

Biedrība "Dzirda straume" aicina uz radošajām darbnīcām