Izveidos Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļu

AKTUĀLI

12. augustā Augšdaugavas novada domes pašvaldības sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu par Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu ar 2022. gada 1. janvāri. Tās darbības teritorija būs attiecināma uz Augšdaugavas novada administratīvo teritoriju.

Daugavpils un Ilūkstes novadu dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa aktu reģistrāciju pārtrauks 2021. gada 30. decembrī, visus dokumentus un saistības nododot Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļai.

Augšdaugavas novada dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistrāciju uzsāks 2022. gada 1. janvārī.

Lai reģistrētu laulības 2022. gadā Augšdaugavas novadā, pieteikumus  laulību reģistrācijai varēs iesniegt Daugavpils un Ilūkstes novadu dzimtsarakstu nodaļās.

Būvniecības procesa tiesiskumu nodrošinās Augšdaugavas novada būvvalde