Izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 2018. gadam

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes nodokļu administrācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātajiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto nodokli 2018. taksācijas gadam. Nodoklis ir aprēķināts par gadu, bet sadalīts četros maksāšanas termiņos - 3.aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Nodokļa apmaksu var veikt gan pa daļām, ievērojot noteiktos termiņos, gan arī avansā, līdz 3.aprīlim samaksājot visu summu.

Lūdzam veicot maksājumus pārliecināties, ka pārskaitījums tiek veikts pagasta pārvaldei, kuras administratīvajā  teritorijā  atrodas nodokļa objekts. Atgādinām, ka  maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs vai nekustama īpašuma kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nodokli, aicinām izmantot portālu www.epakalpojumi.lv. Aicinām pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai portālā www.epakalpojumi.lv vai piedaloties Daugavpils novada pašvaldības rīkotā akcijā “Lepojos būt novadnieks!” mājas lapā http://www.novadslepojas.lv/.

Atgādinām, ka juridiskām personām ir pienākums mēneša laikā no nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu e-pasta adresi, nosūtot informāciju elektroniski uz e-pastu dome@daugavpilsnovads.lv. “

Novada komandai augsti rezultāti Latvijas kausa izcīņas svarbumbu celšanā 1.posmā