Izstāde no muzeja krājuma “Ivanovu dzimtas stāsts”

Kultūra

Viens no Naujenes Novadpētniecības muzeja darbības virzieniem ir vecticībnieku kultūras mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana. 2017. gadā muzeja apmeklētājiem tiks piedāvātas vairākas tematiskas izstādes.

Jau no 6. februāra sāks darboties izstāde no muzeja krājuma “Ivanovu dzimtas stāsts”, kurā varēs iepazīt vecticībnieku sadzīves un kulta priekšmetus, kuri kādreiz piederējuši Jevdokijai Ivanovai, bet pateicoties mazmeitu Everitas Ivanovas un Žanetes Žimantes dāvinājumam nonākuši muzeja krājumā.

Mazmeitas labprāt dalījās atmiņās par savas dzimtas likteni un mācēja stāstīt par lietoto priekšmetu nozīmi: “Vecmāmiņa Jevdokija Ivanova [dzim. Mironova] dzimusi 1921. gada 14. martā Naujenes pagastā. Jevdokija uzaugusi lielā ģimenē, starp septiņiem brāļiem un māsām. Jevdokijas māte mirusi kara laikā no tīfa un apglabāta Biķernieku vecajā kapsētā pie Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu nama. Ar tīfu smagi slimojusi arī pati Jevdokija. Otrā pasaules kara laikā Jevdokija apprecējās un pārcēlās uz dzīvi pie vīra Grāveru pagasta „Spaļbās”. Kolhozā neiestājās, bet strādāja savā saimniecībā, turēja mājlopus: govi, aitas, vistas. Saimniecībā bija arī bites. Ivanovu dzimtas māja bija uz diviem galiem ar slēgto dvoru. Jevdokijas vīrs Grigorijs Ivanovs Timofeja dēls nodzīvoja līdz 72 gadu vecumam, apglabāts Kovaļovas kapos.”

Izstādē ir apskatāmi 16 priekšmeti, daudzi no tiem, piemēram, lūgšanu paklājiņi tikuši izmantoti ikkatru dienu, savukārt citi tikai svētku reizēs.

Notika pirmā Invalīdu biedrības "Ildra" valdes sēde