Izstāde logos “Opluota lokots”

AKTUĀLI

 

Rūpniecisko zvejas tiesību iznomāšanas kārtība, zvejas tīklu un murdu limiti