Izstāde Bebrenes bibliotēkā

Kultūra

Demenē notika jauniešu saliedēšanas pasākums