Izsoles rezultāti 24.04.2024.

Izsoles

Izsoles rezultāti

Nomas objekta adrese: Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0761 1.65 ha platībā.

Sākotnējā nomas maksas gadā: EUR 102,14 (viens simts divi euro 14 centi) bez PVN.

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi

Iznomātājs: Augšdaugavas novada pašvaldība

Izsoles rezultāti: 2024.gada 24.aprīlī fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN - EUR 142,14 (viens simts četrdesmit divi euro 14 centi).

Nomas objekta adrese: Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0806 1.65 ha platībā.

Sākotnējā nomas maksas gadā: EUR 102,14 (viens simts divi euro 14 centi) bez PVN.

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi

Iznomātājs: Augšdaugavas novada pašvaldība

Izsoles rezultāti: 2024.gada 24.aprīlī fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN - EUR 142,14 (viens simts četrdesmit divi euro 14 centi).

Nomas objekta adrese: Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0807 1.65 ha platībā.

Sākotnējā nomas maksas gadā: EUR 102,14 (viens simts divi euro 14 centi) bez PVN.

Iznomāšanas termiņš: 6 gadi

Iznomātājs: Augšdaugavas novada pašvaldība

Izsoles rezultāti: 2024.gada 24.aprīlī fiziska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu par nosolīto nomas maksu gadā, neieskaitot PVN - EUR 142,14 (viens simts četrdesmit divi euro 14 centi).

Iznācis "Augšdaugavas Novada Vēstis" aprīļa numurs