Izsoles

Izsoles

27. jūnijā plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Pasta māja”, kas atrodas Daugavpils novada, Ambeļu ciemata centrālajā daļā. Attālums līdz Višķu ciematam 3.8 km, līdz Daugavpils pilsētai ~ 32 km. .

Objekta sākotnējā cena –  EUR 7 600 .

27. jūnijā plkst. 09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 9, Vienības ielā 7, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads ar kopējo platību 62. 4 kvm (dzīvojamo platību 45.0 kvm), kurš atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ( ēkas tips 467)  trešajā stāvā. Dzīvokļa īpašums atrodas Lociku ciemata centrālā daļā, autobusa pieturas tuvumā, ērta piekļuve ar autotransportu. Lociku ciemata infrastruktūra relatīvi ir attīstīta. Lociku ciemā atrodas trīs veikali, skola, sporta zāles, bērnu rotaļu laukums, kultūras nams, ārsta prakse.  Objekta sākotnējā cena – EUR  3000

27. jūnijā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Vezumnieki”, zemes vienība 2,41 ha platībā un ēka, kurš atrodas Vecstropos, pretī Kraujas dzelzceļa stacijai, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. Atrodas apmēram 1.3 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 14 930.

27. jūnijā plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Jaunbalašķi” ar kadastra apzīmējumu 4498 001 0478 2.08 ha platībā, kura atrodas Daugavpils novada, Višķu pagasta teritorijā, apdzīvotas vietas Kazulīši un Subri tuvumā, ~ 5.5 km attālumā no Špoģu ciemata.

Objekta sākotnējā cena –  EUR 3 400 .

27. jūnijā plkst. 10:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdota zemes vienība (starpgabals) „Irbenāji” ar kadastra apzīmējumu 4498 003 0313 0.97 ha platībā, kura atrodas Višķu pagasta teritorijā Zabornaja tuvumā, blakus atrodas citas lauksaimniecības zemes un viensētu apbūve. Atrodas apmēram 3.2 km attālumā no Višķu ciema un 4.5 km attālumā no Špogu ciemata.  Objekta sākotnējā cena –  EUR 1 400.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 22. jūnijam  plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas pirmajā punktā var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei mēneša laikā kopš paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 12.,19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

 

Ik vienam sirdī Naujenes pagasts…