Elektroniskā izsolē pārdod Raudas skolu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu “Raudas skola” ar kadastra numuru 4490 008 0016.

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4490 008 0016 13.8821 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.34 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un ar kadastra apzīmējumu 4490 008 0017 0.9797 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4490 008 0016 001, 4490 008 0016 006, 4490 008 0016 007, 4490 008 0016 008,  4490 008 0016 010, 4490 008 0016 012,  4490 008 0016 013, 4490 008 0016 015, 4490 008 0016 016, 4490 008 0016 017, 4490 008 0016 018, 4490 008 0016 028, 4490 008 0017 019, 4490 008 0017 021, 4490 008 0017 023, 4490 008 0017 024, 4490 008 0017 025, 4490 008 0017 026, kas atrodas “Raudas skola”, Raudā, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - 74000 eiro. Izsoles solis - 500 eiro. Nodrošinājums - 7400 eiro. Izsoles sākums - 8. martā, noslēgums - 8. aprīlī plkst. 13.00.

Reģistrēties izsolei var līdz 28. martam plkst. 23:59, iepriekš samaksājot reģistrācijas, nodrošinājuma maksu un maksu par dalību elektroniskajā izsolē, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un izpildot izsoles priekšnoteikumus.

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju Viktoru Potjomkinu, tel. 65475703, 26172670.

☎ Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr. 65476827, mob. 29412676.

Tikšanās ar vīnogu audzētāju Naujenes bibliotēkā