Izsole nekustamajam īpašumam

Izsoles

Tiks rīkota nekustamā īpašuma Muitas iela 7-5,Muitas,Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, ar kadastra numuru 4460 900 0481, reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.580 5, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums-2018.gada 24. augusts, izsoles noslēguma datums un laiks 2018. gada 24. septembris plkst. 13.00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsole publicēta - https://izsoles.ta.gov.lv/

Izstādes "Latgales mirkļi" atklāšana