Izsniegta atļauja šautuves izveidošanai un darbībai

AKTUĀLI

Mednieku biedrība “Debri”  ir noslēgusi projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000016 “Mednieku biedrības “Debri” šautuves izveide Višķu pagastā” realizēšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta mērķis bija 2017. gadā izveidot 100m. atklāto šautuvi ar kustīgo mērķi, kā arī  veicināt sadarbības stiprināšanu  starp medniekiem un mednieku kolektīviem, pilnveidot šaušanas iemaņas esošajiem  un apgūt šaušanas prasmes topošajiem medniekiem, nodrošināt vietējai sabiedrībai, īpaši jauniešiem, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta kopējās izmaksas: 63023.78 eiro, no tām, publiskais ELFLA finansējums: 45 000 eiro.

Novada domes sēdē deputāti nobalsoja par atļaujas izsniegšanu mednieku biedrībai “Debri” trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai.

31. oktobrī notiks Ugunsdrošības konference “Kā veidot drošu mājokli?”