Izskanēja starptautiskais pūšaminstrumentu spēles izpildītāju konkurss “NAUJENE WIND 2019”

Kultūra

No 28. februāra līdz 1. martam Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti organizēja 3. Starptautisko pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursu “Naujene WIND 2019”. Konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija.

Konkursā piedalījās 235 dalībnieki no 5 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas), kas pārstāvēja 51 mūzikas izglītības iestādi. Konkursa dalībnieki bija mūzikas skolu pūšaimnstrumentu spēles audzēkņi, kas demonstrēja savas prasmes flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonijas, mežraga un tubas spēlē. Dalībnieki sacentās trīs vecuma grupās – I grupā mūzikas skolu 1. klašu audzēkņi, II grupā – 2.-4.klašu audzēkņi, III grupa – 5.-7. klašu audzēkņi.

I grupā augstāko novērtējumu jeb Diplomu “Grand Prix” ieguva flautiste Katrīna Eihentāle no Jaunpiebalgas MMS (ped. A.Silakalne), II grupā Grand Prix piešķīra flautas spēles 2. klases audzēknei Rozai Nowak (Polija) no K.Šimanovska Vroclavas mūzikas skolas (ped. R. Žoledziewski), savukārt III grupā Grand Prix nokļuva saksofonistes, J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas 6. klases audzēknes Zanes Gerenbergas īpašumā (ped. A.Cepītis).

Konkursā Daugavpils novada godu pārstāvēja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 11 audzēkņi. I pakāpes diplomu ieguva 3. klases audzēkne saksofona spēlē Nellija Zubova (ped. J.Murņikovs), II pakāpes diplomu trombona spēlē ieguva 4. klases audzēknis Arturs Zubovs (ped. R.Maskaļūns) un 5. klases saksofona spēles audzēknis Ričards Kokins (ped. J.Murņikovs),

III pakāpes diplomus piešķīra 2. klases audzēknei klarnetes spēlē Solvitai Bizņai (ped. J.Murņikovs), 3.klases audzēknim trompetes spēlē Artemijam Smirnovam (ped. A.Vanjagins), kā arī eifonijas spēles 2. klases audzēknei Anastasijai Ņikitinai un 4. klases audzēknei Lidijai Dvorjaņikovai (ped. A.Petrovs). Tāpat Atzinību ieguva 2. klases audzēkne eifonija spēlē Renata Oboļeviča (ped. A.Petrovs).

Maļinovas SN dziedošā kolektīva „Ivuški” 5 gadu jubilejas koncertu