Izskanēja novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

AKTUĀLI

27. februārī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” skanīgi izskanēja Augšdaugavas novada Bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”, kurā šogad piedalījās 11 vokālie ansambļi no 10 izglītības iestādēm.

Šāds konkurss notiek visā Latvijā ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

Pasākumu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām. Konkursā var piedalīties vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālie ansambļi un interešu izglītības programmās iesaistītie mūzikas skolu un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu vokālie ansambļi.

Katrs kolektīvs konkursam gatavoja divas dziesmas: viena no tām ir sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesma vai apdare a cappella, bet otrā dziesma ir brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai latviešu tautas dziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi. Savukārt ansambļi, kuri vēlējās pretendēt uz 2. kārtu, gatavoja arī Andra Sējāna oriģināldziesmu ar latviešu tautasdziesmas vārdiem “Ai, tu, mana brāļa sēta”.

Vokālo ansambļu priekšnesumus 1. kārtā vērtēja žūrija šādā sastāvā: Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālā ansambļa “Stage on” vadītāja, mūzikas skolotāja Tatjana Vucāne, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas vokālā pedagoģe Inga Ašķeļaņeca un Daugavpils valstspilsētas Iespēju vidusskolas mūzikas skolotāja Jūlija Rosovska.

Žūrijas pārstāve Tatjana Vucāne uzsvēra, ka šogad visi ansambļi ir labi sagatavojušies, atbilstoši katrs savam līmeni. Skolotāji ir ieguldījuši lielu darbu. Bērniem ir vēlme dziedāt un attīstīt dziedātprasmi. Viņa un pārējie žūrijas locekļi novēlēja turpināt attīstīt prasmes, rast jaunus risinājumus, pilnveidot un dažādot repertuāru.

Katrs vokālais ansamblis saņēma diplomu un saldas dāvanas.

Trešās pakāpes diplomu saņēma Zemgales vidusskolas vokālais ansamblis (vad. Jeļena Andrejeva), Salienas vidusskolas vokālais ansamblis (vad. Oksana Klimanska).

Otrās pakāpes diplomu saņēma Laucesas pamatskolas programmas īstenošanas vietas “Silene” vokālais ansamblis “Silene” (vad. Inna Kralika), Kalupes pamatskolas vokālais ansamblis (vad. Māra Leleva), Naujenes pamatskolas vokālais ansamblis “Ķipariņi” (vad. Inna Kralika), Naujenes pamatskolas vokālais ansamblis “Spurgaliņas” (vad. Inna Kralika), Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vokālais ansamblis (vad. Anastasija Lukašenoka), Ilūkstes Raiņa vidusskolas programmas īstenošanas vietas “Subate” 1.-4. klašu vokālais ansamblis (vad. Inga Krasevska), Lāču pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis (vad. Anastasija Lukašenoka, koncertmeistare Annija Brenče), Randenes pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis (vad. Larisa Sauleviča).

Augstākās pakāpes diplomu saņēma Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte, koncertmeistare Judīte Žīgure),

Augšdaugavas novadā ir daudz dziedošu bērnu, kas mīl dziesmu un kam patīk dziedāt, darbīgi pedagogi, kas palīdz iepazīt daudzveidīgo mūzikas pasauli un sagatavo ansambļus konkursam.

Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem, kas ieguldījuši lielu darbu, lai apgūtu repertuāru un piedalītos konkursā “Balsis 2024”, paldies izglītības iestādēm un vecākiem par atbalstu.

Inese Zuģicka, Izglītības pārvaldes metodiķe

Kultūras pasākumi martā Augšdaugavas novadā