Iznācis “Daugavpils Novada Vēstis” decembra numurs

AKTUĀLI

Iznācis jaunais “Daugavpils Novada Vēstis” numurs. Šajā numurā lasiet:

  • Kurš kļuvis par uzvarētāju Ziemasstvētku atklātņu konkursā
  • Kraujā labiekārto sociāla atbalsta un aprūpes centra teritoriju
  • Kādi ceļi šogad izremontēti novadā
  • Restaurācija Slutišķu sādžā turpinās
  • Novada pabeigta pašvaldības lielāko kapsētu digitalizācija
  • Ondzuļu ģimene atjauno grāfu Plāteru kapelu
  • Naujenes tautas bibliotēkai 65 gadu jubileja
  • Intervija ar Līksnas un Nīcgales draudzes prāvestu Jāni Kolnu
  • Sventes vidusskolas “Lieliskāka skolotāja” Aija Saveļjeva

Pašvaldības informatīvo izdevumu elektroniski lasiet šeit.  

Noteikti Ziemassvētku atklātņu konkursa uzvarētāji