Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” maija numurs

AKTUĀLI

Iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma "Augšdaugavas Novada Vēstis" maija numurs (nr. 5):

Šajā numurā lasiet:

  • Bērni iepazīst klimata pārmaiņu tēmu;
  • DBT IPĪV "Višķi" un Ilūkstes klostera attīstība;
  • Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem;
  • 4. maija pasākumā pašvaldības apbalvo novada iedzīvotājus;
  • Vecticībnieku sētas "Upāni" atklāšana;
  • Intervija ar brāļiem Stikāniem, kuri apkopo vēsturiskās liecības;
  • jauni saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumos;
  • citas aktuālas novada ziņas.
"BIBLIOVASARA 2022" ir klāt!