Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” decembra numurs

AKTUĀLI

Šajā numurā lasiet:

  • Apstiprināts jaunais Augšdaugavas novada ģerbonis;
  • Skrudalienā atklāts dienas aprūpes centrs;
  • Pabeigta Naujenes tautas bibliotēkas rekonstrukcija;
  • Intervija ar sociālo darbinieci Ināru Pomjalovu;
  • Intervija ar Ilūkstes katoļu prāvestu Andreju Trapučku;
  • Intervija ar Lielbornes muižnieci Noru Poišu;
  • Špoģu vidusskolas jauniešu dalība izglītības un labdarības projektos;
  • Svētku pasākumi novadā;
  • Dievkalpojumi Ziemassvētkos;
Atstāj vērtīgu piemiņu nākamajām paaudzēm