Izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

Pagastu un pilsētu ziņas

Valsts budžetā iekļauti jauni pasākumi ģimeņu ar bērniem atbalstam