Izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

JAUNUMI

Valsts budžetā iekļauti jauni pasākumi ģimeņu ar bērniem atbalstam