Izlaidums Špoģu Mūzikas un mākslas skolā

AKTUĀLI

Ar vēja spārniem paceļos
Un tālu debesjumā aizlaižos.
Tai’ brīdi jūtos brīvs,
Kā putns debesīs…

6. jūnijā laukumā pie Špoģu Mūzikas un mākslas skolas svinīgi tika pasniegtas 17 apliecības par profesionālās ievirzes izglītības apguvi. Ceļa vārdus saņēma septiņpadsmit tik līdzīgi, nošu un krāsu pavedieniem saistītie, tomēr tik dažādi mūzikas un mākslas darbu radītāji.

Mūzikas un mākslas skolas laiks katra absolventa sirdī ir atstājis dziļas atmiņu pēdas par izmisīgu buršanos cauri melnbaltajiem taustiņiem un likumsakarību meklējumiem mākslas pasaulē, tomēr svarīgāka par visām ir neizdzēšamā dzīves pieredze – prasme izvirzīt mērķus, rast ceļus to sasniegšanai, iemaņas komandas darbā.

Svinīgā pasākuma laikā skanēja laba vēlējumi absolventiem, pateicības vārdi viņu vecākiem, bez kuru atbalsta un padoma nebūtu iedomājams šis ilgais, bet aizraujošais ceļš uz jaunām zināšanām.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs novēl saviem absolventiem ar aizrautību kāpt lielajā Zināšanu kalnā un nepadoties grūtībām savu mērķu sasniegšanas ceļā!

Kad vēja spārnos paceļos,
Un skumjām acīm paveros,
Jo atkal projām jālaižas
Kā brīvam putnam debesīs.

Projektu konkursa “Attīsti sevi!” rezultāti