Interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!” Naujenes pamatskolā

Izglītība

Naujenes pamatskolā 1. semestra laikā tika īstenots interešu izglītības programmas "Es – uzņēmējs!"  pulciņš, kurā aktīvi darbojās 5.-9.klases skolēni un viņu skolotāja Ilze OZOLA.

Nodarbību laikā mūsu skolēni ieguva zināšanas par finanšu pratību, par uzņēmējdarbības prasmēm, par naudas līdzekļu organizēšanu. Svarīgi, ka mācību process izveidots tā, lai nodarbības būtu radošas un aizraujošas.

Tā komandas darba nodarbībās skolēni atlasīja bildes no žurnāliem ar komandas darbu, domāja, kā sadalīt pienākumus uzņēmumā, katrs noskaidroja kādam personības tipam pieder. Skolēni ļoti objektīvi sevi novērtēja un varēja paskaidrot, kāpēc ir izvēlējušies kādu no tipiem.         Kopīgi noskaidroja, kā atšķiras grupas darbs no komandas.

Savukārt nodarbībās par finansēm ne tikai pārrunāja, kur ģimene var ņemt naudu kādam lielākam pirkumam, kad pašiem nav naudas, bet arī diskutēja par to,  kur meklēt finansējumu, lai varētu veidot savu uzņēmumu. Nodarbību laikā skolēni uzzināja, ka ir vērts sekot pašvaldības konkursiem un izmantot Eiropas struktūrfondu iespējas vai privātos investorus.

Turpmākajās nodarbības skolēni iejutās jauno uzņēmēju lomā - ražoja preci, aprēķināja pašizmaksu, pārdeva savu preci, rēķināja peļņu. Projekta laikā tapa vairāki produkti: "Cālīši Savannā","Ligzda","Superblociņš","Hantele", "Bērnu biedētājs", "Divi vienā". Vispieprasītākā prece un prece ar vislielāko peļņu bija "Cālīši savannā”. Šādi darbojoties, tika apgūti produkta radīšanas un virzīšanas pamati un mērķa tirgus noteikšana.

Pulciņa "Es – uzņēmējs!" ietvaros Naujenes pamatskolā viesojās skolas absolvents un uzņēmējs Jevģēnijs SEMJONOVS. Viņš ar aizrautību izstāstīja par savu darbu, ko dara ar prieku un no sirds.

Apkopojot nodarbībās paveikto, var secināt, ka pulciņa “Es-uzņēmējs!” laikā tika attīstītas skolēnu spējas aktīvi piedalīties sabiedrībā, radīt paliekošas vērtības, veidot attieksmi pret darba vidi, cilvēkiem. Ceram, ka iegūtās prasmes un iemaņas mūsu izglītojamie spēs pārnest reālajā dzīvē neatkarīgi no nākotnes karjeras mērķa – būt darba devējam vai darba ņēmējam.

Nodarbību noslēgumā skolēni saņēma Atzinības rakstus par ieguldīto darbu savu zināšanu un prasmju attīstīšanā interešu izglītības programmā “Es-uzņēmējs!”.

Izstāde Dvietes KN