Informatīvi materiāli par veselības jautājumiem

Pagastu un pilsētu ziņas

SPKC speciālisti ir izstrādājuši vairākus jaunus informatīvos materiālus par dažādiem veselības jautājumiem, kas var būt noderīgi atšķirīgām mērķauditorijām: 

Plašāk ar izstrādāto informatīvo materiālu klāstu un saturu var iepazīties SPKC mājaslapā:  https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali.

Izstāde "Atspulgi Daugavā" Bebrenē