Informācija par Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

AKTUĀLI

“Augšdaugavas novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā - nodoklis) maksātajiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto nodokli 2023. taksācijas gadam. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta.

Gadījumā ja līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam par to informēt Augšdaugavas novada pašvaldību elektroniski, nosūtot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: marija.boronenko@augsdaugavasnovads.lv vai telefoniski, piezvanot pa tālr.: 654 76 745.

Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.

Nodoklis ir aprēķināts uz gadu un sadalīts četros termiņos: 2023. gadā maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Nodokļa apmaksu var veikt gan pa daļām augstāk minētājos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz 31. martam samaksājot visu summu.

Atgādinām, ka maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs vai nekustama īpašuma kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.
Vēlamies atgādināt, ka nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.”

Volejbola kausa izcīņas posmā jaunietēm uzvar Sventes komanda