Informācija par bibliotēku darbu Ārkārtējās situācijas laikā

AKTUĀLI

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, informējam par Daugavpils novada pagastu bibliotēku un to apkalpošanas punktu darbu.

 1. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot) obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
 2. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.
 3. Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.
 4. Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 5. Bibliotēkās turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 6. Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.
 7. Bibliotēkās tiek aizliegta klātienes pasākumu organizēšana, lietotāju apmācības un radošās nodarbības grupās.
 8. Bērnu nodaļa bērniem būs pieejama tikai vajadzīgo grāmatu saņemšanai, datori un bērnu izklaides stūrītis izklaidei nebūs pieejami.
 9. Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
 10. Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti.
 11. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.

Bibliotēka piedāvā virkni pakalpojumu, kas ir pieejami attālināti:

Aicinām sekot līdzi jaunumiem pagastu mājaslapās, kā arī bibliotēku Facebook lapās, kur pieejama visa aktuālā informācija par bibliotēkas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem kā klātienē, tā arī attālināti. Daugavpils novada pagastu bibliotēku kontaktinformācija.

Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos ir ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

Rolands Kļavinskis uzvar virtuālajā Ukrainas konkursā