Ilūkstē plāno būvēt jaunu VUGD depo

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē 11. novembrī tika apstiprināts lokālplānojums zemes vienībai Ilūkstē, Zemnieku ielā 42 ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu. Šāds lēmums ir nepieciešams, lai varētu īstenot ieceri par jauna VUGD depo būvniecību Ilūkstē.

Ministru kabinets ir atbalstījis Nodrošinājuma valsts aģentūras projektu par finansējuma piešķiršanu jauna, moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša VUGD depo būvniecībai Ilūkstes pilsētā.

Šobrīd ugunsdzēsības depo atrodas vēsturiskā ēkā Ilūkstes centrā, Raiņa ielā 21, blakus blīvām dzīvojamās apbūves teritorijām, kas apgrūtina iedzīvotāju ikdienu, turklāt intensīvās satiksmes dēļ Raiņa ielā ir apgrūtināta izbraukšana no depo, kas paildzina laiku speciālā transporta nokļūšanai negadījuma vietās.

SIA “Rere būve” pārstāvis Miķelis Edvards Bulmanis deputātiem skaidroja, ka jauno depo izmantos gan VUGD, gan Valsts policija. Zemes vienības platība ir 6251 kv.m., no kuriem apbūvēt plānots nepilnus 700 kv.m., veidojot vienstāva ēku un izveidot stāvvietas un savienojumus ar ielām. Tiks veidota stāvvieta 18 automašīnām, tostarp viena invalīdu stāvvieta, divas stāvvietas ar elektrouzlādes punktiem un velosipēdu novietnes, kā arī izbūvēti gājēju celiņi un nodrošināt piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jaunajā depo tiks izbūvēta garāža divām ugunsdzēsēju mašīnām un strādās 24 darbinieki, tostarp maiņā 4 ugunsdzēsēji un 3 policisti.

Ņemot vērā VUGD depo darbības specifiku, lokālplānojuma teritorijā būs nepieciešams izbūvēt arī atbilstoša platuma piebraucamos ceļus, autostāvvietas un laukumus transporta manevrēšanai. Teritoriju plānots nodrošināt ar pilsētas centralizētu ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu kanalizāciju, elektroapgādi, siltumapgādi, elektroniskajiem sakariem un citiem inženiertīkliem atbilstoši VUGD depo ēkas ar papildus telpām citām iestādēm funkcionālajai nepieciešamībai.

Saskaņā ar Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam noteiktajām apdzīvoto vietu funkcijām Ilūkstē kā reģionālas nozīmes centrā ilgtermiņā jānodrošina plaša apjoma pakalpojumi, tai skaitā valsts institūciju filiāles un reģionālās nodaļas, kā arī VUGD postenis.

Pēc jaunā VUGD depo projekta īstenošanas nākotnē tiks nodrošināta ātrāka reaģēšana uz izsaukumiem, paaugstinot drošību novada iedzīvotājiem, kā arī nodrošinot ugunsdzēsējiem glābējiem atbilstošus un mūsdienīgus darba apstākļus. Būtiski tiks uzlabota iekšlietu dienestu darbības efektivitāte, kā arī nodrošināta ērta un ātra izkļūšana no VUGD depo un mazāk traucējoši apstākļi iedzīvotājiem salīdzinājumā ar līdzšinējo VUGD Ilūkstes posteņa atrašanās vietu pilsētas centrā.

Būvniecību plānots uzsākt nākamā gada sākumā un nodot ēku ekspluatācijā 2022. gada 15. decembrī.

Kopumā tiks būvēti astoņi jauni, mūsdienu prasībām atbilstoši depo - Kandavā, Saulkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Rūjienā, Priekulē un Aizputē, lai nodrošinātu ātru reaģēšanu uz izsaukumiem un uzlabotu ugunsdzēsēju glābēju darba apstākļus. Jaunajās ēkās pārdomāti tiks izvietotas ugunsdzēsības auto garāžas, administratīvais un atpūtas bloks, kā arī tehniskās telpas.

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Augšdaugavas novadā valda svētku gaisotne