Ilūkstē pabeidz divu ceļa posmu atjaunošanu

AKTUĀLI

Ilūkstes pilsētā ir pabeigti Kalna ielas un Priežu ielas seguma atjaunošanas darbi.

Kalna ielā atjaunots ielas segums 106 m garumā. Remontdarbus veica SIA “LV Roads“.  Darbiem finansējums tika piešķirts no pašvaldības ceļu fonda līdzekļiem 21 930 eiro apmērā. Kalna ielā uzklāja vienu seguma kārtu, jo tā ir iela ar nelielu satiksmes intensitāti.

Priežu ielā atjaunots ielas posms gandrīz 840 m garumā. Remontdarbus veica SIA “Latgales Ceļdaris”. Kopējās izmaksas par Priežu ielas posma seguma atjaunošanu  sastādīja 196 646 eiro, t. sk. finansējumu 162 727 eiro apmērā pašvaldība ņēma kā aizņēmumu Valsts kasē.  

Priežu iela ir tranzīta iela, kas savieno pilsētu ar valsts autoceļu. Priežu ielai segumu atjaunoja divās kārtās.

Priežu iela

Kalna iela

Rudens dāsnums