Ikdienas prasmju apmācības Višķu dienas centrā

AKTUĀLI

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, ir svarīgi ne tikai svarīgi sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumus, bet arī ir būtiski cilvēkam, kurš dzīvo ģimenē nodrošināt nodarbinātības iespējas atbilstoši savām spējām un vajadzībām, lai persona ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi iekļautos sabiedrībā.

Višķu dienas aprūpes centrā, kur nodrošina nepieciešamo aprūpi, sniedz atbalstu un attīsta nepieciešamās vai saglabā esošās prasmes, atnācis pavasaris. Jau marta mēnesī paši klienti ir sagatavojuši vietu stādu audzēšanai, izmantojot sēklas. Tagad notiek šo stādu izvietošana dabā, kur izveidotas dobes un katrs pilda savu lomu, iepazīstoties ar katru no augiem, dēstiem, “bumbuļiem”, tā klienti sauc kartupeļus. Izrādās, tā klientiem ir interesanta nodarbe. Katram  tiek īstenota individuāla pieeja - atrasts laiks skaidrojošai sarunai, jokam vai kāda darbiņa kopīgai paveikšanai ar katru klientu.

Katra diena centrā tiek noslēgta kā liels ieguvums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, tā ir iegūtā drošības sajūta un jaunas prasmes, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti.

Pasākumi Daugavpils novadā. 13.-19. maijs